smartLAB

Zapraszamy na kolejny smartLAB

Najbliższy smartLAB już 1.07.2022.

Zapoznaj się ze szczegółami w zakładce „Wydarzenia”

Dotychczasowe smarLABy

       

 

smarLAB - cel seminariów

Inspirować środowisko akademickie (naukowców, doktorantów i studentów) do formułowania wyzwań badawczych, pisania wniosków projektowych z uwzględnieniem wyzwania danej branży i zmian otoczenia.
Spotkania skierowane są do środowiska akademickiego, w szczególności do osób będących na etapie projektowania badań naukowych, aplikowania o projekt, realizacji projektów B+R+I, walidacji rynkowej wyników badań, poszukiwania potencjalnych partnerów, możliwości wdrożenia wyników badań, jak również budowy start-upu.
Spotkania mają na celu inspirowanie przedstawicieli tego środowiska do śmiałego podejmowania działań i wyzwań związanych z realizacją przedsięwzięć mających wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. Ponadto są przestrzenią budowania relacji nauka-biznes i realizacji networkingu.

Korzyści dla uczestnika

Każdy smarLAB to nowy gość, inne spojrzenie i kolejna firma!

smartLAB to spotkanie z wartościowymi ludźmi, praktykami, przedstawicielami różnych firm i sektorów gospodarki!

Okazja do:

  • posłuchania o trendach, perspektywach rozwoju i wyzwaniach wybranego sektora czy branży
  • zdobycia wiedzy na temat pól współpracy środowiska akademickiego z firmami, organizacjami działającymi w danym obszarze i borykającymi się z jakimiś wyzwaniami, problemami na które może środowisko akademickie mogłoby spróbować odpowiedzieć;
  • odnalezienia inspiracji do realizacji swoich pasji, badań i projektów
  • wymiany i weryfikacji swoich doświadczeń w tematyce związanej z danym obszarem