Projekty

Strefa Pomysłodawcy

Celem projektu Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0  jest wsparcie indywidualnych wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego pomysłów.

Inkubator innowacyjności 4.0

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Archiwum projektów
Zakończone

Inkubator Innowacyjności 2.0

Zakończone

Inkubator Innowacyjności +

Zakończone

Projekt „SPIN-TECH”

Usługi B+R+I

Brak usług B+R+I
Zleceniodawca

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu SA

Zleceniodawca

Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zleceniodawca

firma Doradztwo Sportowe Mielcarski Grzegorz

Zleceniodawca

firma Piotr Sozański INTERFORM

Zleceniodawca

Forum Inicjatyw Informatycznych sp. z o.o.