Usługi B+R+I

Pełniąc rolę pośrednika w relacji nauka-biznes posiadamy dostęp zarówno do aktualnej wiedzy, reprezentowanej przez naukowców z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu technologii, jak i nowoczesnej infrastruktury. Główne obszary aktywności INNOAGH w zakresie badań, rozwoju i  innowacji to:

  1. Realizacja projektów oraz usług o charakterze proinnowacyjnym
    Dzięki stałej obserwacji i pełnemu zrozumieniu uwarunkowań tworzenia innowacji podpowiemy Ci kierunki rozwoju Twojego produktu (oferty, usługi). Przy udziale naukowców, doktorantów i studentów zdeterminowanych na rezultaty, stworzymy przestrzeń kreatywnego myślenia, kluczowego dla rozwoju Twoich wyzwań biznesowych. Potrafimy w sposób właściwy wykorzystać potencjał intelektualny i techniczny uczelni, by jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje indywidualne potrzeby.
  2. Integracja partnerów z obszaru nauki i biznesu
    Bazując na wieloletnim doświadczeniu, zapewnimy wsparcie w kojarzeniu przedstawicieli przemysłu z ekspertami AGH. Doradzimy w tworzeniu zespołów naukowych realizujących usługi B+R+I w  odpowiedzi na Twoje zapytania. Przeprowadzimy negocjacje kontraktów badawczych oraz koordynacji działań wielu partnerów, także z innych uczelni.

Współpracujemy z:

  • Przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi, samorządowymi i organizacjami NGO z potrzebą wykonania konkretnej pracy zleconej, ze względu na konieczność uzupełnienia własnych zasobów osobowych czy infrastrukturalnych.
  • Ekspertami dziedzinowymi, naukowcami, doktorantami, kołami naukowymi pragnącymi rozwijać i wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie dla realizacji projektów wdrożeniowych.

Przedsiębiorco!

Jeśli masz wyzwanie technologiczne czy biznesowe, przed którymi stoi Twoja organizacja i chciałbyś wykorzystać potencjał jednej z kluczowych uczelni technicznych w Polsce, zgłoś się do nas!

Studencie!

Jeśli masz pomysł, technologię, rozwiązanie, które mogłoby znaleźć zastosowanie w praktyce  zapraszamy do kontaktu!