Szkolenia

Naszą ofertę szkoleniową kierujemy przede wszystkim do pracowników centrów transferu technologii, spółek celowych, centrów badawczo-rozwojowych i ośrodków wsparcia innowacji. Adresatami oferowanych szkoleń są również osoby zainteresowane kreowaniem, współpracą na rzecz start-upu technologicznego.

Oferujemy profesjonalne szkolenia i warsztaty z zakresu transferu i komercjalizacji wiedzy, ochrony własności intelektualnej, procesu inwestycyjnego, a także rozwoju kompetencji osobistych i projektowania zespołu.

Połączenie wiedzy i doświadczenia zespołu INNOAGH, jak również dostęp do wykwalifikowanych trenerów z zewnątrz gwarantuje najwyższą jakość. Współpracujemy z trenerami, którzy posiadają unikalne, rzadkie kompetencje poparte wiedzą i praktyką akademicką oraz biznesową.

Każdy element szkolenia zamkniętego może być indywidualnie dostosowany. Opracujemy z Tobą zakres merytoryczny szkolenia, jego formę oraz miejsce prowadzenia.

Zakończone

Projekty rozwojowo-wdrożeniowe uczelnianym okiem

Zakończone

Uwarunkowania finansowe i prawne w zakresie transferu IP w umowach nauka – biznes

Zakończone

Analiza rynku na potrzeby pracy brokera innowacji i przedsiębiorczości

Zakończone

Podstawy transferu wiedzy i technologii – skuteczna komercjalizacja rezultatów badawczych w uczelniach wyższych

Zakończone

Scenariusze komercjalizacji oraz rozliczenia finansowe wyników badań

Zakończone

Formalno-prawne aspekty procesu inwestycyjnego w kreowaniu i rozwoju spółek spin-off w warunkach polskich uczelni wyższych

Zakończone

Ochrona własności intelektualnej – kompendium wiedzy niezbędnej

Zakończone

Podstawy transferu wiedzy i technologii – skuteczna komercjalizacja rezultatów badawczych w uczelniach wyższych

Zakończone

Wycena własności intelektualnej i prawnej na potrzeby transferu technologii

Zakończone

Formalno-prawne aspekty procesu inwestycyjnego w kreowaniu i rozwoju spółek spin-off w warunkach polskich uczelni wyższych

Zakończone

Podstawy transferu wiedzy i technologii – skuteczna komercjalizacja rezultatów badawczych w uczelniach wyższych

Zakończone

Wycena własności intelektualnej i prawnej na potrzeby transferu technologii

Zakończone

Podstawy transferu wiedzy i technologii – skuteczna komercjalizacja rezultatów badawczych w uczelniach wyższych

Zakończone

Czy warto znać podstawy wyceny technologii (WNIP)

Zakończone

Ochrona własności intelektualnej – kompendium wiedzy niezbędnej

Zakończone

Komercjalizacja pośrednia w warunkach polskich uczelni

Zakończone

Wycena własności intelektualnej i prawnej na potrzeby transferu technologii

Zakończone

Podstawy transferu wiedzy i technologii – skuteczna komercjalizacja rezultatów badawczych w uczelniach wyższych

Zakończone

Umowy licencyjne. O czym pamiętać w negocjacjach.

Zakończone

Wycena technologii chemicznych

Zakończone

Komercjalizacja pośrednia. Wybrane zagadnienia praktyczne w warunkach polskich uczelni.

Zakończone

Komercjalizacja pośrednia w warunkach polskich uczelni

Zakończone

Ochrona własności intelektualnej – kompendium wiedzy niezbędnej

Zakończone

Podstawy transferu wiedzy i technologii – skuteczna komercjalizacji rezultatów badawczych w uczelniach wyższych

Zakończone

Formalno-prawne aspekty procesu inwestycyjnego w kreowaniu i rozwoju spółek spin-off w warunkach polskich uczelni wyższych

Zakończone

Procedury kreowania start-upów technologicznych

Zakończone

Proces kreowania spółek spin-off

Zakończone

Umowy inwestycyjne

Zakończone

Zbuduj swój spin-off

Zakończone

Przegląd form prawnych działalności gospodarczej (ABC przedsiębiorczości)