Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca od 2010 r., której jedynym właścicielem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Do naszych kluczowych wartości zaliczamy:

 • Kreatywne partnerstwo
 • Sprawność działania (racjonalność działania, transparentność)
 • Zdolność do interdyscyplinarnych projektów
 • Dogłębne zrozumienie uwarunkowań innowacji
 • Docenianie ludzi przedsiębiorczych

Misją INNOAGH jest tworzenie akademickich startupów technologicznych i rozwijanie biznesu opartego na wiedzy oraz nowoczesnych technologiach.

Nasza działalność operacyjna koncentruje się wokół trzech domen:

 1. Kreowanie technologicznych start-upów

  Zadaniem INNOAGH jest komercjalizacja pośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w AGH poprzez zakładanie i obejmowanie udziałów w spółkach spin-off. INNOAGH wspiera wynalazców, merytorycznie i organizacyjnie, w tworzeniu przedsiębiorstw bazujących na innowacyjnych akademickich technologiach i wynalazkach. Zespół INNOAGH wspólnie z zespołem naukowców kreuje model biznesowy nowego przedsięwzięcia, politykę ochrony IP, strategię jego rozwoju, relacje z inwestorami oraz partnerami branżowymi.

 2. Prace rozwojowe i projekty innowacyjne

  Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH zostało również powołane w celu budowania trwałej relacji pomiędzy nauką a biznesem. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami oraz ekspertami INNOAGH skutecznie łączy innowacyjne technologie i wiedzę powstałą w Uczelni z potrzebami przemysłu. INNOAGH realizuje szeroki wachlarz badań zleconych oraz proinnowacyjnych usług (np. Bony na Innowacje dla MŚP) dla przedsiębiorstw z wykorzystaniem wiedzy ekspertów oraz zaplecza laboratoryjnego, nie tylko macierzystej Uczelni.

 3. Centrum kompetencji biznesu technologicznego

  W swojej ofercie INNOAGH realizuje również szereg szkoleń, warsztatów z zakresu przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji własności intelektualnej w drodze budowy i rozwoju start-upów technologicznych.

Jeśli zatem

 • Masz pomysł, nie wiesz co dalej z Twoim projektem?
 • Chcesz rozpocząć współpracę z cenioną uczelnią techniczną i wejść na wyższy poziom rozwoju Twojej firmy?
 • Potrzebujesz do swojego zespołu eksperta naukowego, partnera?
 • Chcesz porozmawiać o swoim modelu biznesowym?
 • Zamierzasz udoskonalić technologicznie Twój produkt?

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ofert i kontaktu z naszym zespołem.

Poznajcie nasz zespół

Dominik Kowal
Prezes Zarządu
Aneta Dygas
Przedsiębiorczość akademicka
Arkadiusz Szmal
Manager Sieci Innowacji
Marta Bulanda
Projekty badawcze i innowacyjne
Justyna Topolska
Rozwój nowego biznesu
Agnieszka Okoń
Biuro spółki
Ludmiła Frydrych
Menedżer Inkubacji
Magdalena Prorok
Ekspert doradca

Partnerzy

Klienci

 • Datacomp sp. z o.o.
 • Doradztwo Sportowe MIELCARSKI GRZEGORZ
 • Forum Inicjatyw Informatycznych sp. z o.o.
 • Fundusz Zalążkowy KPT sp. z o.o.
 • IBS Poland Sp. z o.o.
 • Interform Piotr Sozański
 • KIRCHHOFF Polska sp. z o.o.
 • Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
 • Tatrzański Park Narodowy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Zakład Metalowy WB Produkcja, Handel, Usługi Wiesław Bożek, Maria Bożek spółka jawna