„Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków”

Praca zlecona
Zrealizowane
Przedział czasowy 2017
Zleceniodawca Tatrzański Park Narodowy