Wycena własności intelektualnej

OPIS USŁGI

Wycena dóbr niematerialnych to analiza, która identyfikuje potencjalną wartość rynkową komercjalizowanej technologii. Najczęściej stosowanym w praktyce sposobem wyceny jest metoda dochodowa, określająca przyszłe zdyskontowane przepływy pieniężne do firmy DCF (ang. discounted cash flow).

Przeprowadzenie wyceny technologii pozwala określić jej potencjał do wdrożenia na rynek oraz jej rentowność. Wycenę technologii można przeprowadzać w każdym momencie rozwoju technologii, ale najważniejsze jest poznanie jej wartości podczas planowania kosztów badań oraz podczas procesu negocjacji sprzedaży.

ZAKRES RAPORTU Z WYCENY:

  • określenie celu wyceny,
  • opis wycenianej technologii,
  • przeprowadzenie analizy rynku,
  • sporządzenie profilu potencjalnego klienta,
  • przeprowadzenie wyceny technologii.
SPOSÓB REALIZACJI

Mając na uwadze indywidualny charakter tej usługi i potrzebę dopasowania do konkretnej technologii zapraszamy do kontaktu.

Formularz zapytania o usługę ekspercką

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej informacji odnośnie usługi wypełnij proszę poniższy formularz. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    captcha
    Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.