„Własność intelektualna w codziennej praktyce nauczycieli akademickich i studentów, doktorantów”

Zapraszamy do udziału w  szkoleniu on-line realizowanym w ramach AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AGH, podczas których przybliżymy Państwu praktyczne kwestie związane z ochroną i wykorzystywaniem własności intelektualnej w codziennej praktyce nauczycieli akademickich, jak i studentów oraz doktorantów.

Bezpłatne, dedykowane szkolenia dla pracowników dydaktyczno-badawczych oraz studentów i doktorantów

Oferujemy dwa niezależne szkolenia skierowane odpowiednio do:

 • PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNO-BADAWCZYCH (pracowników AGH) – szkolenie realizowane w celu zwiększenia wiedzy związanej z własnością intelektualną, w tym w szczególności korzystaniem
  z praw autorskich wiedzy w relacjach pracownik-uczelnia, naukowiec-wydawnictwo nauczyciel akademicki – student/doktorant. Zapraszamy w szczególności nauczycieli akademickich pełniących funkcję promotora, dydaktyków, kierowników prac B+R realizujących prace zlecone ze wsparciem studentów oraz doktorantów, a także pracowników administracyjnych zaangażowanych w procesy kształcenia i usług badawczych. Szczegółowy plan szkolenia.

  Termin:

  Część 1: 26 kwietnia 2021 r., godz. 15:00-17:00
  Część 2: 27 kwietnia 2021 r., godz. 15:00-17:00

 

 • STUDENTÓW ORAZ DOKTORANTÓW – szkolenie ma na celu uświadomienie studentom i doktorantom zasad ochrony wytworów intelektualnych, które tworzą w trakcie studiów i legalnego korzystania z cudzej twórczości przy przygotowywaniu pracy dyplomowej oraz zaangażowania w projekty badawcze. Szczegółowy plan szkolenia.

  Termin:

  Część 1: 10 maja 2021 r., godz. 15:30-17:00
  Część 2: 13 maja 2021 r., godz. 15:30-17:00
CEL SZKOLENIA

Naszym celem jest popularyzowanie wiedzy na temat prawa autorskiego oraz uwrażliwienie społeczności akademickiej na ważne, często nie dostrzegane kwestie związane z ochroną własnej twórczości i unikaniem naruszeń cudzych praw własności intelektualnej. Opowiemy o trudnych, lecz regulowanych prawnie zagadnieniach z tego obszaru, istotnych w działalności pracownika dydaktyczno-badawczego oraz studenta i doktoranta.

TWOJE PYTANIE, PROBLEM MOŻE POMÓC NAM DOPASOWAĆ SZKOLENIE DO TWOICH POTRZEB

Uczestników szkolenia zachęcamy do kierowania pytań, wątpliwości związanych z tematyką szkolenia oraz zgłaszania sytuacji problemowych, które warto poruszyć na szkoleniu. Pytania zostaną uporządkowane i przekazane prowadzącej szkolenie, która odpowie na nie podczas spotkania.

Pytania prosimy kierować poprzez formularz.

PO SZKOLENIU ZDALNY OPEN HOUR Z EKSPERTKĄ:

Uczestnicy seminarium będą mogli umówić się na indywidualne spotkanie z naszą trenerką. Formularz zapisu uruchomimy po drugiej części szkolenia dla każdej z grup.

TRENER:

Justyna Ożegalska-Trybalska – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, wykładowca prawa autorskiego i prawa patentowego na WPiA UJ; koordynator międzynarodowych studiów magisterskich „Intellectual Property and New Technologies”. Autorka krajowych i zagranicznych publikacji z dziedziny prawa własności intelektualnej, komercjalizacji i transferu technologii. Członek Rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ, ekspert w projektach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz projektach unijnych.

WEBINAR DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

„Co pracownik dydaktyczno-badawczy i dydaktyczny powinien wiedzieć o własności intelektualnej”

Termin:
Część 1: 26 kwietnia 2021 r., godz. 15:00-17:00
Część 2: 27 kwietnia 2021 r., godz. 15:00-17:00

Forma zajęć:
On-line: Platforma MS Teams

Zapisy:
Ze względu na limit miejsc obowiązują zapisy. Prosimy wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem.

WEBINAR DLA STUDENÓW/DOKTORANTÓW

„Co student, doktorant powinien wiedzieć o własności intelektualnej”

Termin:

Część 1: 10 maja 2021 r., godz. 15:30-17:00
Część 2: 13 maja 2021 r., godz. 15:30-17:00

Forma zajęć:
On-line: Platforma MS Teams

Zapisy:
Ze względu na limit miejsc obowiązują zapisy. Prosimy wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem.

 

Webinaria
Completed
Time range Dedykowane dwudniowe szkolenia dla nauczycieli akademickich oraz studentów i doktorantów
Szkolenia dla nauczycieli akademickich 26 i 27 kwietnia 2021
Szkolenia dla studentów, doktorantów 10 i 13 maja 2021