„Opracowanie algorytmów do badania relacji geometrycznych pomiędzy elementami bryłowymi oraz modułów informatycznych sprawdzających te relacje”

Usługa realizowana w ramach konkursu „Bony na innowacje” realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie.

Bon na innowacje
Zrealizowane
Przedział czasowy 2017-2018
Zleceniodawca Datacomp sp. z o.o.