Audyt procesu komercjalizacji

OPIS USŁUGI

Analiza stanu i rekomendacje modelu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Oferujemy usługę analizy stanu obecnego dotyczącego komercjalizacji bezpośredniej, pośredniej oraz usług B+R+I. Doświadczeni eksperci dokonają analizy oraz zarekomendują najlepszy model współpracy z otoczeniem biznesowym. Szczegółowy zakres oferty będzie profilowany do potrzeb i oczekiwań Zamawiającego. Raport może zawierać takie elementy jak:

1. Analiza podmiotu.

Wykonawca przeprowadzi audyt podmiotu – wykona przegląd posiadanych zasobów, stanu finansowego, zaplecza badawczego, infrastruktury, zasobów ludzkich. Wykonawca wykona również analizę podmiotu w zakresie stanu obecnego transferu technologii (komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej). Następnie określi możliwości podmiotu w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz ich komercjalizacji do gospodarki.

2. Transfer technologii.

Na podstawie analizy Wykonawca przygotuje rekomendacje oraz dobre praktyki dla Zamawiającego w zakresie komercjalizacji (transferu technologii), w tym metodologię całościowego procesu komercjalizacji od momentu zgłoszenia wyniku B+R do momentu wyceny i zawiązania umowy komercjalizacyjnej.

Wykonawca ponadto przygotuje opis/model transferu technologii pod kątem formalnym: sprzedaż, licencja + opcje warunkowości, w tym transfer technologii przez projekt badawczo-rozwojowy.

3. Sekcja podatkowa związana z pracami B+R.

Wykonawca przygotuje syntetyczny opis, wraz z podaniem podstawy prawnej, ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową obwiązujących w polskim prawodawstwie.

4. Projekty umów transferu technologii.

Wykonawca przygotuje cztery warianty projektów umów (dot. licencji i sprzedaży) z zakresu transferu technologii, w tym jeden na przykładzie wybranego przypadku komercjalizacyjnego u Zamawiającego.

Sposób realizacji:

Sposób realizacji i szczegółowy zakres audytu ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym uwzględniając potrzeby i uwarunkowania podmiotu.

Wykonawca odbędzie stacjonarne wizyty u Zamawiającego w celu wstępnego zapoznania się z zasobami podmiotu (analiza) oraz zaprezentowania wyników.

Formularz zapytania o usługę ekspercką

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej informacji odnośnie usługi wypełnij proszę poniższy formularz. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    captcha
    Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.