Ended

Ended
05/12/2020

Projekt "Inkubator Innowacyjności 2.0" realizowany jest przez konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Centrum Transferu Technologii...

Ended
04/12/2020

Projekt "Inkubator Innowacyjności „+” realizowany jest przez konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Centrum Transferu Technologii...

Ended
03/12/2020

Projekt „SPIN-TECH” pt. „Identyfikacja i komercjalizacja wybranych innowacyjnych technologii biomedycznych tworzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”. Realizowany w...