Ended

Ended
17/02/2023

Przygotowanie uczestników do przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów badawczo wdrożeniowych, w tym do: racjonalnego formułowania wskaźników, przez pryzmat...

Ended
08/02/2023

Nabycie wiedzy i umiejętności opracowywania modeli współpracy nauka-biznes (zlecenia badawcze, zlecenia cennikowe, projekty B+R, w tym w konsorcjach),...

Ended
20/01/2023

Nabycie umiejętności opracowywania analizy rynku pod kątem potencjału wdrożeniowego projektowanej lub już wytworzonej technologii/innowacji, w tym pozyskiwania danych...

Ended
04/10/2022

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej w kontekście transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań, Zapoznanie z możliwymi...

Ended
05/07/2022

1. Przygotowanie uczestników do skutecznego zaprojektowania ścieżek komercjalizacji oraz transferu technologii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych. 2. Pokazanie,...

Ended
11/04/2022

Zapoznanie z możliwymi etapami procesu uruchomienia i realizacji projektów innowacyjnych realizowanych w ramach spółek spin-off oraz instytucjami, które...

Ended
02/02/2022

Przekazanie wiedzy na temat źródeł prawa własności intelektualnej. Zdefiniowanie i przybliżenie rożnych dóbr własności intelektualnej powstających w toku...

Ended
01/02/2022

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej w kontekście transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań, Zapoznanie z możliwymi...

Ended
31/01/2022

zdefiniowanie metod wycen wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), przekazanie wiedzy na temat istotnych danych związanych z wyceną, ukazanie...

Ended
21/09/2021

Zapoznanie z możliwymi etapami procesu uruchomienia i realizacji projektów innowacyjnych realizowanych w ramach spółek spin-off oraz instytucjami, które...

Ended
07/09/2021

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej w kontekście transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań, Zapoznanie z możliwymi...

Ended
22/04/2021

zdefiniowanie metod wycen wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), przekazanie wiedzy na temat istotnych danych związanych z wyceną, ukazanie...

Ended
21/04/2021

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej w kontekście transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań, Zapoznanie z możliwymi...

Ended
21/04/2021

Podczas webinarium zostanie poruszony temat zasadności, jak i momentu przeprowadzania wyceny w procesie transferu technologii oraz podstaw metod...

Ended
21/04/2021

Przekazanie wiedzy na temat źródeł prawa własności intelektualnej. Zdefiniowanie i przybliżenie rożnych dóbr własności intelektualnej powstających w toku...

Ended
21/04/2021

Zapoznanie z możliwymi modelami kreowania i zawiązywania spółek spin-off; Pokazanie procesu komercjalizacji pośredniej z uwzględnieniem interesów kluczowych aktorów...

Ended
05/02/2021

zdefiniowanie metod wycen wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), przekazanie wiedzy na temat istotnych danych związanych z wyceną, ukazanie...

Ended
05/02/2021

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej w kontekście transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań, Zapoznanie z możliwymi...

Ended
04/02/2021

Celem szkolenia jest przedstawienie listy spraw koniecznych do uregulowania w umowie licencyjnej dotyczącej własność intelektualnej należącej do uczelni....

Ended
03/12/2020

Szkolenie ma na celu uporządkować wiedzę słuchaczy w zakresie podstawowych, a zarazem kluczowych zagadnień w procesie udostępniania i...

Ended
15/09/2020

Warsztat zrealizowane w ramach Limbra Summer School 2020 – międzynarodowy projekt „LIMBRA – Decreasing the negative outcomes of...

Ended
10/12/2019
Ended
05/12/2019