Active

Active
15/09/2023

Przekazanie wiedzy na temat praw własności intelektualnej w zewnętrznie finansowanych projektach badawczych. Zdefiniowanie i przybliżenie rożnych dóbr własności...

Active
15/09/2023

zdefiniowanie metod wycen wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), przekazanie wiedzy na temat istotnych danych związanych z wyceną, ukazanie...

Active
15/09/2023

Nabycie umiejętności opracowywania analizy rynku pod kątem potencjału wdrożeniowego projektowanej lub już wytworzonej technologii/innowacji, w tym pozyskiwania danych...

Active
15/09/2023

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej w kontekście transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań, Zapoznanie z możliwymi...

Active
02/01/2023

Nabycie wiedzy i umiejętności opracowywania modeli współpracy nauka-biznes (zlecenia badawcze, zlecenia cennikowe, projekty B+R, w tym w konsorcjach),...

Active
05/07/2022

Zapoznanie z możliwymi etapami procesu uruchomienia i realizacji projektów innowacyjnych realizowanych w ramach spółek spin-off oraz instytucjami, które...

Active
21/04/2021

Zapoznanie z możliwymi modelami kreowania i zawiązywania spółek spin-off; Pokazanie procesu komercjalizacji pośredniej z uwzględnieniem interesów kluczowych aktorów...

Active
14/12/2020

Przygotowanie uczestników do roli moderatorów procesów kreatywnych, których celem jest wypracowanie twórczych i nieszablonowych rozwiązań dla zidentyfikowanych wyzwań/problemów;...

Active
03/12/2020

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności przywódczych i rozwoju zespołu. Szkolenie prowadzone z elementami metodyki Design Thinking/User Experience pozwoli...

Active
03/12/2020

Zwiększenie świadomości własnego potencjału, jak i obszarów rozwoju, Wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia sprzyjające budowaniu relacji zawodowych...